I barnehagen bidrar samspillet mellom barn og voksne til å forme oppfatninger om hva det innebærer å være gutt eller jente.

Studier, som bekreftes av erfaringer fra prosjektet, viser at barnehagene behandler gutter og jenter forskjellig. Gutter får mer oppmerksomhet og oppmuntring enn jenter, noe som styrker deres  selvoppfatning.. og kanskje svekker jentenes. Ofte velger personalet leker til barna ut fra hva de anser som passende for gutter og jenter. Jenter og gutter leker også ofte hver for seg, og når de leker sammen, inntar de tradisjonelle roller.

I barnehager der personalet bevisst jobber med kjønnsrollemønsteret, er forskjellsbehandling avgutter og jenter ikke så framtredende. I følge Barnehageloven skal barnehagen være seg bevisst ulikheter knyttet til kjønn, sosial, etnisk og kulturell bakgrunn, og funksjonsnivå. En barnehage som bidrar til at forskjellene utjevnes, er en god barnehage. Fritt valg har utviklet tiltak og metoder som gjør det enklere å arbeide med likestilling. Verktøykofferten for barnehager er utviklet i tett samarbeid mellom barnehager i Kristiansand, Lindesnes og Kvinesdal i Vest-Agder, med Universitetet i Agder som rådgiver.

 • av red., 17.06.13

  Om verktøykofferten for barnehage

  Verktøykofferten for barnehage inneholder tiltak og metoder utviklet av Fritt Valgs delprosjekter i...

  Les mer
 • Barnehagepraksis for gutter
  av Testbruker nye Vaf.no, 17.06.13

  Barnehagepraksis for gutter

  Barnehagepraksis for gutter skal bidra til at flere gutter velger omsorgsfag. Dette verktøyet viser...

  Les mer
 • av red., 17.06.13

  Likestillingsarbeid med voksne

  Å jobbe i barnehage, og å være med barn generelt, krever tilstedeværelse og bevissthet rundt rollen...

  Les mer
 • Likestilling 009
  av red., 17.06.13

  Likestilling i det pedagogiske arbeidet med barna

  Her finner du verktøy som er utviklet for å brukes i samspill med barna, for eksempel i...

  Les mer