Her finner du verktøy som er utviklet for å brukes i samspill med barna, for eksempel i samlingsstund. Målet er å gjøre barna tryggere på å snakke om det de tenker, å lære barna å gi omsorg til hverandre, å vise barna at gutter og jenter har like muligheter og å utvide handlingsrommet for begge kjønn.

I verktøykofferten ligger det to ulike typer samtaleplakater og tips til bruk av dukker i det pedagogiske arbeidet.

Samtaleplakatene er delt inn i yrkesplakater og selvstendighetsplakater. Selvstendighetsplakatene har bilder av ulike situasjoner som barna kan kjennes seg igjen i, og veiledning til samtle på baksiden. Yrkesplakatene er laget for å sette fokus på utradisjonelle yrkesvalg, og å hjelpe barn til å reflektere rundt dette. På forsiden illustreres ulike yrker gjennom yrkesutøvere av begge kjønn. På baksiden av plakatene er det en veiledning til den voksne, og en sang om det aktuelle yrket.

Error loading MacroEngine script (file: ~/macroscripts/heltblank/category/relatednews.cshtml)