Å jobbe i barnehage, og å være med barn generelt, krever tilstedeværelse og bevissthet rundt rollen som voksen. Å ha fokus på likestilling er også viktig , fordi vi vil behandle gutter og jenter likt, og gi alle barn de samme mulighetene. Men gjør vi det?

Flere av barnehagene som deltok i Fritt valg trodde de ikke forskjellsbehandlet gutter og jenter. De fikk seg en tankevekker etter å ha vært med på en spennende filmprosess i samarbeid med KUN senter for kunskap og likestilling.

Dette verktøyet gir eksempler på tiltak som kan benyttes i bevisstgjøringsarbeid med tanke på likestilling, både overfor personale og foreldre. Du kan også lese refleksjonsfortellingen om Rochy veldig sterk og Mona veldig flink, som er en barnebok for voksne av Oddbjørg Skuland og Anne Tone Byberg.