Verktøykofferten for barnehage inneholder tiltak og metoder utviklet av Fritt Valgs delprosjekter i Kvinesdal, Lindesnes og Kristiansand.


Formålet er å gjøre det enklere for barnehager å trekke likestilling inn i sine planer, tiltak og gjøremål. Her ligger både forslag til hvordan en kan jobbe med likestilling personalrettet virksomhet, og pedagogiske opplegg for praktisk likestillingspedagogikk med barn.

Materialet i kofferten er delt inn slik: