Rådgivning og informasjon skal legges opp slik at eleven gradvis kan utvikle kunnskap, selvinnsikt og evne til selv å kunne ta avgjørelser om videre utdanning og fremtidig yrke, uten hensyn til tradisjonelle kjønnsroller. Dette slås fast i forskrift til opplæringsloven.

I tillegg til å sikre likestilling og valgfrihet for alle, er likestillingsarbeid en viktig nøkkel for å tilføre arbeidslivet kvalifisert personell og bidra til å løse regionens levekårsutfordringer. Pedagogikk for likestilling skal bidra til å redusere frafall i videregående opplæring og den høye andelen unge uføre ved å bidra til økt mot og selvfølelse hos ungdom. Det er viktig at ungdom får støtte til å ta selvstendige valg, uavhengig av stereotype og begrensende kjønnsroller.

Verktøykofferten for skoler tar for seg målsettinger for pedagogisk arbeid med kjønn og likestilling. I tillegg inneholder den praktiske tiltak for ulike klassetrinn, foreldre og personale, og ressurser i form av filmer, øvelser, lærerdisposisjoner og elevark. Under finner du hvert enkelt verktøy omtalt, med en lenke hvor verktøyet kan lastes ned, mens hele heftet ligger klart til nedlasting i høyrekolonnen.

Likestillingsarbeid i skolen
 • av Mellingen, Helle, 25.06.13

  Integrert arbeid med likestilling i grunnskolen

  For å få til arbeid med likestilling er det nødvendig at arbeidet blir integrert i skolenes...

  Les mer
 • av Mellingen, Helle, 25.06.13

  Tør å være den du er!

  Dette tiltaket ble utviklet ved Nyplass skole i Lindesnes. Hensikten er at elevene på skolen skal få...

  Les mer
 • IMG 2293
  av Mellingen, Helle, 25.06.13

  Mot og selvfølelse

  Mot & Selvfølelse skal bidra til at elever fritt skal kunne uttrykke tanker og meninger, og fritt...

  Les mer
 • av Mellingen, Helle, 25.06.13

  Gutter gir omsorg

  Dette er et tiltak som er prøvd ut på Myra skole i Arendal. Hensikten er at guttene skal få prøve...

  Les mer
 • IMG 2311
  av Mellingen, Helle, 25.06.13

  Likestilling på dagsorden

  Likestillingsarbeid må presenteres på ulike måter som legger opp til refleksjon og bygger ned...

  Les mer
 • DVD Rollemodellfilmer
  av Mellingen, Helle, 25.06.13

  Rollemodellfilmer

  I rollemodellfilmene forteller unge voksne om sitt utradisjonelle yrkesvalg. Hensikten med tiltaket...

  Les mer
 • Bilde 008
  av Mellingen, Helle, 25.06.13

  Barnehagepraksis for gutter

  En hospiteringsordning for ungdomsskolegutter i barnehager har vært Kristiansand kommunes...

  Les mer
 • av Mellingen, Helle, 25.06.13

  Likestilling og teknologi

  First Lego League er en godt etablert skolekonkurranse som tilrettelegger for å arbeide med realfag,...

  Les mer
 • av Mellingen, Helle, 25.06.13

  Genusarbeid i skolen

  Dette er et verktøy som bygger videre på "Mot & selvfølelse", og som retter seg enda mer spesifikt...

  Les mer