En hospiteringsordning for ungdomsskolegutter i barnehager har vært Kristiansand kommunes delprosjekt i Fritt valg. Gutter fra 8. og 9.trinn får mulighet til å hospitere i barnehager, øve seg i nye roller og se hvordan barnehagen fremstår som arbeidsplass.

Tiltaket har som mål å øke mot og selvfølelse hos ungdomsskolegutter gjennom tilrettelegging av en praktisk og positiv arbeidslivserfaring innen barn og omsorg, og å stimulere til et utdannings- og yrkesvalg som utfordrer tradisjoner og fordommer. Det er også et mål å la elever få oppleve at både kvinner og menn man kan ta del i omsorg og være med i alle aktiviteter i barnehagen, samt å rekruttere flere menn til jobb i barnehage.

http://www.youtube.com/watch?v=Z6FtMUteG08&feature=player_embedded

I dette verktøyet finner du en beskrivelse av hvordan hospiteringsordningen har blitt gjennomført i Kristiansand, og eksempel på et årshjul. Her ligger også eksempler på kontrakter, informasjon til foreldre og andre nyttige dokumenter.