Dette er et tiltak som er prøvd ut på Myra skole i Arendal. Hensikten er at guttene skal få prøve seg i omsorgsroller, øve seg i å ta ansvar, styrke selvfølelsen og oppleve mestring som kan smitte over til andre fag og arenaer.

Tiltaket kan formes av den enkelte skole, og går i hovedsak ut på at en av skolens lærere leder en gruppe med omkring fem gutter fra barneskolens mellomtrinn, som lager aktiviteter for barneskolens småtrinn, og ved SFO.