Likestillingsarbeid må presenteres på ulike måter som legger opp til refleksjon og bygger ned eventuell motstand.

Lærere og foreldre bidrar til å bygge ned usynlige barrierer og å åpne mulighetsrommet for elever og barn. Det er nødvendig å nærme seg temaet med variasjon i metodikk. Eksempler kan være foredrag om likestilling, fortellinger som innbyr til gjenkjennelse og refleksjon, og elevers egne uttrykk og fortellinger. Dette verktøyet kan brukes  for å skape bevissthet og refleksjoner om kjønn og likestilling hos foreldre og lærere.