Mot & Selvfølelse skal bidra til at elever fritt skal kunne uttrykke tanker og meninger, og fritt kunne ta gode valg for fremtiden


Dette er et verktøy til bruk i ungdomsskolen. Det er laget for at unge fritt skal kunne uttrykke egne tanker og meninger - og for at flest mulig skal kunne ta gode valg for framtida. En av grunnverdiene er likeverd: Alles erfaringer og meninger er like mye verdt.