Dette tiltaket ble utviklet ved Nyplass skole i Lindesnes. Hensikten er at elevene på skolen skal få trening i å tørre å være den de er. De skal ha en klar forståelse av likeverd uavhengig av kjønn.