10-årssatsingen for likestilling har som overordnet mål å bidra til god kjønnsbalanse i yrkeslivet på Agder. Fritt valg var første prosjekt i satsingen, og gikk fra 2008 til 2012.

Dette første fire-årige prosjektet var rettet mot utdanningsløpet fra barnehage til universitet. Høsten 2012 startet andre prosjekt opp: Likestilling som regional kraft, hvor fokus rettes mot arbeidslivet.  Samtidig følges Fritt valg opp, og det er et mål at flest mulig av regionens skoler og barnehager jobber aktivt med likestilling. På disse nettsidene finner du noen av resultatene fra prosjektet. Alle verktøyene kan fritt tas i bruk, og de kan med fordel videreutvikles og tilpasses den enkelte skole og barnehage. Kontakt prosjektleder dersom du ønsker å få tilsendt verktøykofferter.