Agderfylkene scorer svært lavt på statistikker som viser likestilling i arbeidslivet.
Prosjektet FRITT VALG har ønsket å få fram refleksjoner og synspunkt fra unge på hva som er utfordringene og mulighetene når det gjelder å kunne ta frie og modige valg for framtida, både når det gjelder utdanning og yrke.

Resultatene: til bruk for å utvikle nye tiltak

Agderrådet vil bruke innspillene til å utvikle tiltak som kan bidra til at ungdom tar framtidsvalg mer ut fra egne ønsker og talenter, enn ut fra tradisjonell, kjønnsbestemt tenkning. Dette kan derfor være et svært viktig prosjekt for Agderregionen.

Ekspertene: elevgrupper fra 10 videregående skoler på Agder

Utdanningssjefene i Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner inviterte i januar 2007 elevgrupper fra til sammen 10 videregående skoler i de to fylkene til å delta i prosjektet. Agderrådet ønsket størst mulig bredde i elevgruppene når det gjaldt geografi, fagområder og klassetrinn. Ca 25 elever fra hver av de utvalgte skolene arbeidet sammen over 2 skoledager. De var invitert som eksperter - og beskrev sin opplevelse av virkeligheten og de kom med ideer og løsningsforslag.

Arbeidsprosessene: ledet av Forandringsfabrikken

Arbeidsprosessene ble gjennomført ved hjelp av kreativ og visuell metodikk, i tillegg til samtale. De ble ledet av Forandringsfabrikken, ved Marit Sanner og Eva Dønnestad. Forandringsfabrikken er et kompetansemiljø på utvikling av forandringsfilosofi og forandringsmetodikk og har de siste årene gjort flere titalls nasjonale og internasjonale prosjekter for å høre barn og unge beskrive ulike virkeligheter og komme med forslag til hva som vil gi ei god og verdig framtid.